Modlitwa o beatyfikację Sł. Bożej Hilarii Główczyńskiej

Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Ty z miłości udzielasz się w szczególny sposób duszom wybranym. Prosimy Cię, przyjmij modlitwę, pokutę i ofiarę życia s. Hilarii Emilii Główczyńskiej i za jej wstawiennictwem udziel mi łaski..., a Służebnicę swoją, która na ziemi jednoczyła się z Tobą, wynieś do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Powiadomienia o łaskach uzyskanych za wstawiennictwem Sł. B. Hilarii Główczyńskiej, można przesłać na adres

Siostry Honoratki
ul. Klasztorna 19
42-226 Częstochowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz