S. Bogumiła Czemko: Wytrwała w miłości

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego s. Hilarii Emilii Główczyńskiej

Wiek XX jest uważany za wiek męczenników. Stają oni naprzeciw szalejącym nienawiścią wojnom i systemom totalitarnym. Niektórzy są nam znani. Postawa ich dodaje siły do trwania w codziennej wierności Bogu. Wielu jednak do tej pory pozostaje w ukryciu i tylko niewielkiej grupie osób znane jest ich męstwo. Tych właśnie Kościół pragnie wydobyć na światło, aby przez ukazanie ich życia głosić, że Jezus zwyciężył nienawiść i śmierć. Dlatego też wyłoniono kolejną grupę polskich męczenników II wojny światowej i przedstawiono Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Aprobata Kongregacji z 15 maja 2003 r. dotyczyła 122 kandydatów do chwały ołtarzy. Wśród nich znajduje się też s. Hilaria Emilia Główczyńska ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. 

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego miało miejsce 17 września 2003 r. w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie. Proces ten prowadzi diecezja pelplińska, ale Słudzy Boży pochodzą z 8 diecezji i 18 zgromadzeń zakonnych. Stąd też w poszczególnych diecezjach odbędą się tzw. procesy rogatoryjne, czyli pomocnicze. 

Proces rogatoryjny s. Hilarii Emilii Główczyńskiej rozpoczął się 14 listopada 2003 r. w kaplicy domu generalnego Sióstr Honoratek przy ul. Klasztornej 19 w Częstochowie. Podczas uroczystej publicznej pierwszej sesji abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, powołał Trybunał Rogatoryjny w składzie: delegat biskupa - ks. prał. Grzegorz Ślęzak, promotor sprawiedliwości - ks. inf. Marian Mikołajczyk, notariusz aktuariusz - ks. rektor Włodzimierz Kowalik, notariusz pomocnik - s. Imelda Małgorzata Więczkowska, kursor (doręczyciel pism procesowych) - s. Ilona Maria Dąbrowska. Zadaniem Trybunału jest przesłuchanie możliwie wszystkich świadków (bezpośrednich i pośrednich) życia s. Hilarii i zebranie jak najwięcej informacji o Słudze Bożej. Po wręczeniu nominacji członkowie Trybunału złożyli przysięgę wierności wypełniania urzędu i zachowania tajemnicy. 
Po zakończeniu sesji odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, podczas której zanoszone były modlitwy o błogosławieństwo w pracach rozpoczętego procesu. „Świętość to trwanie w Chrystusie, trwanie w miłości, która z naszej strony objawia się miłością Boga i człowieka - mówił w homilii abp Stanisław Nowak. - S. Hilaria trwała w Chrystusie i poniosła śmierć w obronie Najświętszego Sakramentu, z miłości do Boga ukrytego. To trwanie będą wnikliwie badać członkowie Trybunału. Naszą sprawą jest modlić się, a jeszcze bardziej naszą sprawą jest wejść na drogę trwania w miłości Chrystusa, trwania w Chrystusie. Prowadzenie takiego procesu i uczestnictwo w nim objawia się w gotowości męczeństwa (...). Chcemy trwać i wytrwać, tak do końca, jak wytrwał Pan Jezus na krzyżu, jak wytrwali męczennicy”.

S. Hilaria Emilia Główczyńska 
Emilia Główczyńska urodziła się 9 maja 1887 r. w Świerszczowie (pow. chełmski). Do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi wstąpiła 19 marca 1912 r., pierwszą profesję złożyła 1 maja 1916 r., a śluby wieczyste 5 listopada1924 r. 

Po skończeniu nowicjatu pracowała w kuchni dla biednych w Wilnie. W 1918 r. została przeniesiona do Częstochowy. Tu ofiarnie służyła chorym w szpitalach i domach Zgromadzenia jako pielęgniarka. W latach 1932-33 przebywała w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie również pełniła obowiązki pielęgniarki. Od 1933 r. do śmierci (17 września 1939 r.) mieszkała w Warszawie w domu przy ul. Piwnej 43. Tam zajmowała się sprawami administracyjnymi domu oraz internatu dla dziewcząt, opiekowała się również chorymi. Zginęła podczas bombardowania Warszawy, ratując Najświętszy Sakrament w kaplicy zakonnej. 

S. Hilaria była głęboko zjednoczona z Bogiem. Swoje życie złożyła w ofierze za kapłanów, spowiedników, a także o nawrócenie mariawitów. Przechodziła niezwykłe stany duchowe, których opis zachował się w jej czterotomowym notatniku duchowym.

Wszystkich, którzy pamiętają osobę Sługi Bożej s. Hilarii Główczyńskiej osobiście bądź z opowiadań innych, prosimy, by zechcieli złożyć swoje świadectwo. Lista świadków w jej procesie beatyfikacyjnym jest w dalszym ciągu otwarta. Wszelkie informacje należy kierować pod adresem: 

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi 
ul. Klasztorna 19
42-200 Częstochowa 
tel. (0-34) 361-29-83, 365-64-76 
e-mail: zgr.honoratek@niedziela.pl

Edycja częstochowska 50/2003
E-mail: edycja.czestochowa@niedziela.pl 
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa 
Tel.: (34) 369-43-00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz